กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา เรือ. พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่องประวัติกรมเจ้าท่าและระเบียบกรมเจ้าท่าว่าด้วยคนประจำเรือเดินทะเล พ.ศ. 2530
เลขเรียก354.593
ผู้แต่งกรมเจ้าท่า
หัวเรื่อง1. กรมเจ้าท่า2. คมนาคมทางน้ำ,3. การเดินทาง,4. เรือ,5. กรมเจ้าท่า - - ประวัติ
สำนักพิมพ์กรมเจ้าท่า
ปีที่พิมพ์2532
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเรือวัฒนธรรมชาวนำลุ่มเจ้าพระยา
เลขเรียก390.095
ผู้แต่งไพฑูรย์ ขาวมาลา
หัวเรื่อง1. เรือ2. การแข่งเรือ,3. ไทย - - ความเป็นอยู่และประเพณี,4. วัฒนธรรมไทย
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเรือพระราชพิธี
เลขเรียก390.22
ผู้แต่งฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมศิลปากร
หัวเรื่อง1. เรือพระที่นั่ง2. เรือ,3. ขบวนแห่ทางน้ำ
สำนักพิมพ์รุ่งศิลป์การพิมพ์
ปีที่พิมพ์4
จำนวน 1 เล่ม