กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา เรื่องสั้น -- รวมเรื่อง. พบจำนวนทั้งสิ้น 4 รายชื่อ

ชื่อเรื่องวัฏจักรไร้สำนึก
เลขเรียก895.91301
ผู้แต่งปองวุฒิ รุจิระชาคร
หัวเรื่อง1. เรื่องสั้น -- รวมเรื่อง
สำนักพิมพ์มติชน
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคดีรหัส พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
เลขเรียก808.831
ผู้แต่งรื่นฤทัย สัจจพันธุ์
หัวเรื่อง1. เรื่องสั้น -- รวมเรื่อง
สำนักพิมพ์ ศยาม
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสุขบนหลังเสือ
เลขเรียก808.831
ผู้แต่งชาติ ภิรมย์กุล
หัวเรื่อง1. เรื่องสั้น -- รวมเรื่อง
สำนักพิมพ์มติชน
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแดดเช้าร้อนเกินกว่าจะนั่งจิบกาแฟ
เลขเรียก
ผู้แต่งจเด็จ กำจรเดช
หัวเรื่อง1. เรื่องสั้นไทย2. เรื่องสั้น -- รวมเรื่อง,3. รางวัลซีไรท์
สำนักพิมพ์Pajonphai
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม