กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา เว็บไซต์ -- การออกแบบ พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่องประยุกต์สร้างเว็บไซต์ และเปิดร้านออนไลน์ด้วย WordPress WooCommerce+Themes & Plugins
เลขเรียก005.74
ผู้แต่งจีราวุธ วารินทร์
หัวเรื่อง1. โปรแกรมคอมพิวเตอร2. เว็บไซต์ -- การออกแบ,3. เวิร์ดเพรส (โปรแกรมคอมพิวเตอร์,4. .การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส
สำนักพิมพ์รีไวว่า : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นด้วย PHPร่วมกับ MySQL และjQuery
เลขเรียก006.78
ผู้แต่งบัญชา ปะสีละเตสัง
หัวเรื่อง1. พีเอชพี (ภาษาคอมพิวเตอร์2. การพัฒนาเว็บไซต,3. เว็บไซต์ -- การออกแบ,4. มายเอสคิวเอล(โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องผมใช้ WordPress หาเงินและทำการตลาดออนไลน์ได้ยังไง
เลขเรียก005.74
ผู้แต่งสุพิชฌาย์ ศรีประสิทธิ์
หัวเรื่อง1. เวิร์ดเพรส (โปรแกรมคอมพิวเตอร์2. เว็บไซต์ -- การออกแบ,3. การตลาดอินเทอร์เน็,4. การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส
สำนักพิมพ์วิตตี้ กรุ๊ป : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม