กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา เว็บไซต์ -- การออกแบบ. พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องอินไซท์ : Dreamweaver 8
เลขเรียก005.369
ผู้แต่งดวงพร เกี๋ยงคำ
หัวเรื่อง1. ดรีมวีเวอร์2. เว็บไซต์ -- การออกแบบ,3. โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์โปรวิชั่น
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเริ่มต้นรวยด้วยธุรกิจออนไลน์
เลขเรียก658.05467
ผู้แต่งกนกพร โพธิ์เทียนทอง
ฉัตรชนก แก้วจันทร์
หัวเรื่อง1. พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์2. การตลาดอินเตอร์เน็ต,3. เว็บไซต์ -- การออกแบบ
สำนักพิมพ์ไอซีดี
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม