กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา เศรษฐกิจ พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่องเศรษฐกิจดิจิทัล The Digital Economy
เลขเรียก004.6
ผู้แต่งแท็บสก็อตต์, ดอน
พรศักดิ์ อุรัจฉัทชัยรัตน์, ผู้แปล
หัวเรื่อง1. ภาวะผู้น2. เศรษฐกิ,3. เทคโนโลยีสารสนเท,4. เทคโนโลยีสารสนเทศ - - แง่เศรษฐกิ,5. เศรษฐศาสตร,6. อินเทอร์เน็ต - - เศรษฐกิ,7. การสื่อสารด้วยระบบดิจิทั
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกระบวนการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจในประเทศไทย : บทวิเคราะห์เชิงประวัติศาสตร์เศรษฐกิจการเมือง พ.ศ. 2475-2530
เลขเรียก330.9593
ผู้แต่งรังสรรค์ ธนะพรพันธุ์
หัวเรื่อง1. เศรษฐกิจ - - ไท2. เศรษฐกิ,3. นโยบายเศรษฐกิจ - - ไท
สำนักพิมพ์ผู้จัดการ
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2557 สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เลขเรียกรายงานประจำปี 330.06
ผู้แต่งสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ - - รายงานประจำป2. การบริหารรัฐกิจ - - ไท,3. เศรษฐกิ
สำนักพิมพ์กิจการโรงพิมพ์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม