กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา เศรษฐศาสตร์ -- ไทย. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่อง2020 ประเทศไทย
เลขเรียก330.9593
ผู้แต่งสุชาติ ธาดาธำรงเวช
หัวเรื่อง1. นโยบายเศรษฐกิจ -- ไทย2. ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ, 2540-,3. เศรษฐศาสตร์ -- ไทย
สำนักพิมพ์คอนแทรคท์ พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม