กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศไทย. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องเศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
เลขเรียก382.1
ผู้แต่งรัตนา สายคณิต
หัวเรื่อง1. เศรษฐศาสตร์2. ธุรกิจระหว่างประเทศ,3. เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศไทย,4. การจัดการธุรกิจ
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม