กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา เหตุการณ์ปัจจุบัน. พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องสมุดภาพประวัติศาสตร์ = Faces of The nation
เลขเรียก779.26
ผู้แต่งนันทสิทธิ นิตย์เมธา
หัวเรื่อง1. หนังสือรวมภาพ2. ข่าว -- รวมเรื่อง,3. ไทย - - การเมืองการปกครอง,4. เหตุการณ์ปัจจุบัน
สำนักพิมพ์เนชั่นมัลติมีเดียกรุ๊ป
ปีที่พิมพ์1
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโลกาอุทาหรณ์
เลขเรียก909
ผู้แต่งพิชัย วาศนาส่ง
หัวเรื่อง1. เหตุการณ์ของโลก2. เหตุการณ์ปัจจุบัน
สำนักพิมพ์ปาเจรา
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม