กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา เหรียญกษาปณ์. พบจำนวนทั้งสิ้น 69 รายชื่อ

ชื่อเรื่อง84 ปี กษาปณ์แห่งองค์ราชัน
เลขเรียก737.4
ผู้แต่งสำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2470-2. เหรียญกษาปณ์,3. เหรียญที่ระลึกและเหรียญรางวัล
สำนักพิมพ์โกลบอลอินเตอร์คอมมิวเนเคชั่น
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการการบริหารจัดการระบบของเหรียญกษาปณ์ มิถุนายน 2549
เลขเรียก332.46
ผู้แต่งสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
หัวเรื่อง1. การบริหาร - - เหรียญกษาปณ์2. เหรียญกษาปณ์
สำนักพิมพ์สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ปัญหาการรับ - จ่าย แลกเหรียญกษาปณ์สำหรับประชาชน โดยธนาคารออมสิน:กรณีศึกษา จังหวัดลำพูน
เลขเรียกกศ. 332.45
ผู้แต่งวิษณุ เทียนสว่าง
หัวเรื่อง1. การรับ - จ่าย - แลกเหรียญกษาปณ์ - - ปัญหา - - ธนาคารออมสิน2. เหรียญกษาปณ์
สำนักพิมพ์สถาบันวิทยาการเศรษฐกิจและการคลัง
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องกองเครื่องราชอิสริยยศและเหรียญกษาปณ์เอกสารเผยแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2540
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. เครื่องราชอิสริยยศ2. เหรียญกษาปณ์
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกองเครื่องราชอิสริยยศและเหรียญกษาปณ์ เอกสารเผยแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2540
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกองแผนงาน กรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. เครื่องราชอิสริยยศ2. เหรียญกษาปณ์
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์2540
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเงินตราของไทย สมัยต่าง ๆ
เลขเรียก332.495
ผู้แต่งกองกษาปณ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. เงินตรา - - ไทย2. เหรียญกษาปณ์
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์กรมสรรพสามิต
ปีที่พิมพ์2515
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเงินตราที่ผลิตจากกระทรวงการคลัง ในสมัยรัชกาลที่ 9
เลขเรียก332.495
ผู้แต่งกองกษาปณ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. เงินตรา -- ไทย2. เหรียญกษาปณ์
สำนักพิมพ์กองกษาปณ์ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการการจ่ายแลก-รับแลกเหรียญกษาปณ์ ของสำนักบริหารเงินตรา
เลขเรียก
ผู้แต่งทัศนีย์ พงศ์ละไม
หัวเรื่อง1. ทัศนีย์ พงศ์ละไม - - ผลงาน2. การแลกเหรียญ,3. เหรียญกษาปณ์
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์แผนเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนและการติดตามประเมินผล
เลขเรียก
ผู้แต่งทัศนีย์ พงศ์ละไม
หัวเรื่อง1. ทัศนีย์ พงศ์ละไม - - ผลงาน2. เหรียญกษาปณ์
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเหรียญกษาปณ์กับความมั่นคงแห่งชาติด้านเศรษฐกิจ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งเทวัญ วิชิตะกุล
หัวเรื่อง1. เทวัญ วิชิตะกุล - - ผลงาน2. เหรียญกษาปณ์
สำนักพิมพ์เทวัญ วิชิตะกุล
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเหรียญอันเกี่ยวเนื่องกับพระองค์
เลขเรียกอ 923.1
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. ภูมิพลอดุลเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2470-2. เหรียญกษาปณ์
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องโรงกษาปณ์รังสิต : ROYAL THAI MINT
เลขเรียกอ 737.49
ผู้แต่งสำนักกษาปณ์ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. โรงกษาปณ์รังสิต2. เงินตรา - - ไทย - - การประมูล,3. เหรียญกษาปณ์
สำนักพิมพ์สำนักกษาปณ์ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 6 เล่ม
ชื่อเรื่องเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งวรรณา ยินดียั่งยืน
หัวเรื่อง1. วรรณา ยินดียั่งยืน - - ผลงาน2. เหรียญกษาปณ์
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องระบบงานบัญชีเพิ่มเติมจากระบบรหัสแท่ง (Bar Code) เหรียญกษาปณ์
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งวัชรีย์ รวีกานต์
หัวเรื่อง1. วัชรีย์ รวีกานต์ - - ผลงาน2. เหรียญกษาปณ์
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการดำเนินการรับแลกคืน เหรียญกษาปณ์ปลอม หมองคล้ำ ชำรุด และการถอนคืนเหรียญกษาปณ์ชุดเดิม
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งวัฒนา ชะนะกุล
หัวเรื่อง1. วัฒนา ชะนะกุล - - ผลงาน2. เหรียญกษาปณ์
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเหรียญกษาปณ์ไทย :Thai Coins
เลขเรียก332.46
ผู้แต่งวีรชัย สมิตาสิน
หัวเรื่อง1. เหรียญกษาปณ์ - - การประมูล - - ไทย2. เหรียญกษาปณ์
สำนักพิมพ์แอ็ดคิวเรท เพรส
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องการศึกษาอุปสงค์ อุปทาน ของเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. เหรียญกษาปณ์
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกในสมัยรัชการลที่ 9
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. เหรียญกษาปณ์
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการจัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกและเหรียญที่ระลึกครบรอบ 100 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกองแผนงาน กรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. เหรียญกษาปณ์
สำนักพิมพ์กองแผนงาน กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการฝึกอกบรมหลักสูตร {34} การตรวจพิสูจน์เหรียญกระษาปณ์และธนบัตร {34} รุ่นที่ 12
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกองแผนงาน กรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. เหรียญกษาปณ์
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์2535
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับปรุงโลหะที่ใช้จัดทำเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. เหรียญกษาปณ์
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการวางผังเครื่องจักร ฝ่ายดวงตรา ฝ่ายติดตราเหรียญสำเร็จ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกองแผนงาน กรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. เหรียญกษาปณ์
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์2540
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการศึกษาดูงาน การบริหารการจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ Bank Negara Malaysia และ Royal Mint of Malaysia ณ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2548
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกองแผนงาน กรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. เหรียญกษาปณ์
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการศึกษาชนิดราคาและคุณลักษณะของเหรียญกษาปณ์ในอนาคต ปี 2525 - 2534
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. เหรียญกษาปณ์
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2525
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเหรียญกษาปณ์ 36 ปี
เลขเรียก332.46
ผู้แต่งช่อทิพย์ จำนงค์วงษ์
หัวเรื่อง1. เหรียญกษาปณ์
สำนักพิมพ์ป.สัมพันธ์พาณิชย์
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือปฏิบัติทางบัญชีของสำนักงานคลังจังหวัด เรื่อง การรับย้าย - จ่ายย้ายเงินเหรียญกษาปณ์
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกองแผนงาน กรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. เหรียญกษาปณ์
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนการผลิตเหรียญกษาปณ์และการทำของ พ.ศ.2546
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. เหรียญกษาปณ์
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การบริหารงานเหรียญกษาปณ์ : Coinage Management and Operations
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. เหรียญกษาปณ์
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการปรับปรุงระบบการเก็บรักษา จำหน่ายและแจกจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. เหรียญกษาปณ์
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพิธีมอบรางวัล ผู้ชนะเลิศการออกแบบเหรียญที่ระลึกประจำจังหวัด วันที่ 30 กันยายน 2536
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกองแผนงาน กรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. เหรียญกษาปณ์
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์2536
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดนิทรรศการและเผยแพร่เหรียญกษาปณ์ในต่างประเทศ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. เหรียญกษาปณ์
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการการบริหารจัดการระบบของเหรียญกษาปณ์ ธันวาคม 2549
เลขเรียก332.46
ผู้แต่งสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
หัวเรื่อง1. เหรียญกษาปณ์
สำนักพิมพ์สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องฝึกอบรมหลักสูตรการตรวจพิสูจน์ เหรียญกระษาปณ์และธนบัตร รุ่นที่ 10
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกองแผนงาน กรมธนารักษ์
หัวเรื่อง1. เหรียญกษาปณ์
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำคู่มือการตรวจสอบใบสำคัญการขอเบิกจ่ายเงินทุนหมุนเวียนการผลิตเหรียญกษาปณ์และการทำของ และเงินทดรองจ่ายเงินทุนหมุนเวียนการผลิตเหรียญกษาปณ์และการทำของ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกมนพรรธน์ จันทร์ลอยธนา
หัวเรื่อง1. เหรียญกษาปณ์2. กมนพรรธน์ จันทร์ลอยธนา- -ผลงาน
สำนักพิมพ์กษาปณ์ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องงานตรวจสอบใบสำคัญหลักฐานการเบิกจ่ายเงินทุนหมุนเวียนการผลิตเหรียญกษาปณ์และการทำของและใบสำคัญหลักฐานการขอเบิกจ่ายเงินทดรองจ่ายเงินทุนหมุนเวียนการผลิตเหรีญกษาปณ์และการทำของประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกมนพรรธน์ จันทร์ลอยธนา
หัวเรื่อง1. เหรียญกษาปณ์2. กมนพรรธน์ จันทร์ลอยธนา- -ผลงาน
สำนักพิมพ์กษาปณ์ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการใช้เครื่องขัดเงาเหรียญ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. เหรียญกษาปณ์2. เครื่องขัดเงาเหรียญ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสำนักกษาปณ์ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
เลขเรียก737.495
ผู้แต่งสำนักกษาปณ์ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. เหรียญกษาปณ์2. เครื่องราชอิสริยาภรณ์
สำนักพิมพ์สำนักกษาปณ์ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องชุดเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมสัมพันธ์ไมตรีราชวงศ์ไทยและราชวงศ์อังกฤษ
เลขเรียก737.495
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. เหรียญกษาปณ์2. เงินตรา - - ไทย
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 5 เล่ม
ชื่อเรื่องการศึกษาปริมาณความต้องการเหรียญกษาปณ์ โดยระบบ D - Metric
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งจารุวรรณ จันทิมาพงษ์
หัวเรื่อง1. เหรียญกษาปณ์2. จารุวรรณ จันทิมาพงษ์ - - ผลงาน
สำนักพิมพ์ฝ่ายควบคุมคุณภาพ กองกษาปณ์ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องปัญหาข้อกฎหมายในการขอออกกฏกระทรวงเพื่อจัดทำนำออกใช้และถอนคืนเหรียญกษาปณ์
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งชาลี ธำรงโชติ
หัวเรื่อง1. เหรียญกษาปณ์2. ชาลี ธำรงโชติ - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนประชาสัมพันธ์เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ...
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งณัฐนันท์ สุตะวงศ์
หัวเรื่อง1. เหรียญกษาปณ์2. ณัฐนันท์ สุตะวงศ์- -ผลงาน
สำนักพิมพ์บริหารที่ราชพัสดุ กรุงเทพมหานคร
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบันทึกบัญชีแบบManual ของเงินทุนเวียนการแสดงเหรียญกษาปณ์และเงินตราไหทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2548-2550
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งตรีสุคนธ์ การะเกตุ
หัวเรื่อง1. เหรียญกษาปณ์2. ตรีสุคนธ์ การะเกตุ- -ผลงาน
สำนักพิมพ์ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการฝึกอบรมหลักสูตร {34}การตรวจพิสูจน์เหรียญกษาปณ์และธนบัตร{34}
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่ง
หัวเรื่อง1. เหรียญกษาปณ์2. ธนบัตร
สำนักพิมพ์กองกษาปณ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2535
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำบัญชีรายได้ประจำวันจากการจำหน่ายสินค้าของเงินทุนหมุนเวียนการแสดงเหรียญกษาปณ์และเงินตราไทยและบัตรผ่านเข้าชมศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณและเหรียญกษาปณ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549-2551
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งประเสริฐ เกิดวิเศษสิงห์
หัวเรื่อง1. เหรียญกษาปณ์2. ประเสริฐ เกิดวิเศษสิงห์- -ผลงาน
สำนักพิมพ์ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเบิก - จ่ายเงินค่าเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกตามใบยืมเหรียญกษาปณ์ผ่านทางระบบอินทราเน็ต
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งประเสริฐ เกิดวิเศษสิงห์
หัวเรื่อง1. เหรียญกษาปณ์2. ประเสริฐ เกิดวิเศษสิงห์- -ผลงาน
สำนักพิมพ์ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการวิเคราะห์ความต้องการเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนเพื่อจัดทำแผนผลิตและแผนผลิตและแผนจัดหาประจำปี
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งพิรพงษ์ สุขะวิสิษฐ์
หัวเรื่อง1. เหรียญกษาปณ์2. พิรพงษ์ สุขะวิสิษฐ์- -ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำแผนการขนย้าย และวิเคาระห์แนวโน้มเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการขนย้ายเหรียญกษาปณ์ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งเพ็ญนภา พงศ์พันธ์
หัวเรื่อง1. เหรียญกษาปณ์2. เพ็ญนภา พงศ์พันธ์- -ผลงาน
สำนักพิมพ์บริหารเงินตรา กรามธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องจัดทำประมาณการความต้องการใช้เหรียญกษาปณ์ชนิดราคาต่าง ๆ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งเพ็ญนภา พงศ์พันธ์
หัวเรื่อง1. เหรียญกษาปณ์2. เพ็ญนภา พงศ์พันธ์- -ผลงาน
สำนักพิมพ์บริหารเงินตรา กรามธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเหรียญเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสมหามงคลสมัยฉลองศิริราชสมบัติครอบ 50 ปี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งไพฑูรย์ศรี ณ เชียงใหม่
หัวเรื่อง1. เหรียญกษาปณ์2. ไพฑูรย์ศรี ณ เชียงใหม่ - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เนื่องในโอกาสที่สำคัญของหน่วยราชการ และองค์กรต่าง ๆ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งไพฑูรย์ศรี ณ เชียงใหม่
หัวเรื่อง1. เหรียญกษาปณ์2. ไพฑูรย์ศรี ณ เชียงใหม่ - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนามาตรฐานงานด้านศิลปกรรมเหรียญ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งไพฑูรย์ศรี ณ เชียงใหม่
หัวเรื่อง1. เหรียญกษาปณ์2. ไพฑูรย์ศรี ณ เชียงใหม่ - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการศึกษาโครงสร้างเงินตราและแนวทางการนำออกใช้เหรียญกษาปณ์ชนิดราคาใหม่
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งวรรณา ยินดียั่งยืน
หัวเรื่อง1. เหรียญกษาปณ์2. วรรณา ยินดียั่งยืน - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาการรับ - จ่าย และเหรียญกษาปณ์
เลขเรียก332.4
ผู้แต่งวัฒนา ชะนะกุล
หัวเรื่อง1. เหรียญกษาปณ์2. วัฒนา ชะนะกุล - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนากระบวนการจัดการความรู้ด้านเหรียญกษาปณ์
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งวิฑูร โชติกุลพิศาล
หัวเรื่อง1. เหรียญกษาปณ์2. วิฑูร โชติกุลพิศาล- -ผลงาน
สำนักพิมพ์พัฒนาระบบบริหาร
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำแผนการจ่ายเหรียญกษาปณ์ให้สำนักงานคลังจังหวัด
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสัญญา รุ่งเรือง
หัวเรื่อง1. เหรียญกษาปณ์2. สัญญา รุ่งเรือง - - ผลงาน
สำนักพิมพ์สำนักบริหารเงินตรา กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการก่อสร้างศูนย์กระจายเหรียญกษาปณ์และสำนักงานธนารักษ์พื้นที่
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ
หัวเรื่อง1. เหรียญกษาปณ์2. สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ
สำนักพิมพ์พัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการขายทอดตลาดเหรียญกษาปณ์ที่ถอนคืนและเหรียญกษาปณ์ชำรุด
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสุภาพร อยู่พัฒนะวงศ์
หัวเรื่อง1. เหรียญกษาปณ์2. สุภาพร อยู่พัฒนะวงศ์ - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กองพัสดุ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดซื้อเหรียญกษาปณ์สำเร็จรูป ชนิดราคา 25 สตางค์ โดยวิธีพิเศษ ผลงานของนางสาวสุภาพร อยู่พัฒนะวงศ์ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 8 ว.
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสุภาพร อยู่พัฒนะวงศ์
หัวเรื่อง1. เหรียญกษาปณ์2. สุภาพร อยู่พัฒนะวงศ์ - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กองพัสดุ
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เนื่องในวโรกาส 100 ปี แห่งวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
เลขเรียก737.495
ผู้แต่งเทวัญ วิชิตะกุล
หัวเรื่อง1. เหรียญกษาปณ์2. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก
สำนักพิมพ์กองกษาปณ์ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 4 เล่ม
ชื่อเรื่องเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก พระราชพิธีสมมงคล พระชนมายุ 64 พรรษา เท่าพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฏพระจอมเกล้า
เลขเรียก737.495
ผู้แต่งเทวัญ วิชิตะกุล
หัวเรื่อง1. เหรียญกษาปณ์2. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก
สำนักพิมพ์กองกษาปณ์ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เหรียญทองแห่งสุขภาพดีถ้วนหน้า สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
เลขเรียก737.495
ผู้แต่งเทวัญ วิชิตะกุล
หัวเรื่อง1. เหรียญกษาปณ์2. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก
สำนักพิมพ์กองกษาปณ์ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เหรียญรางวัลแมกไซไซ
เลขเรียก737.495
ผู้แต่งเทวัญ วิชิตะกุล
หัวเรื่อง1. เหรียญกษาปณ์2. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก
สำนักพิมพ์กองกษาปณ์ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เนื่องในโอกาสครบ 120 ปี กระทรวงการคลัง
เลขเรียก737.495
ผู้แต่งเทวัญ วิชิตะกุล
หัวเรื่อง1. เหรียญกษาปณ์2. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก
สำนักพิมพ์กองกษาปณ์ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เนื่องในวโรกาส ฉลองพระชนมายุ 90 พรรษา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
เลขเรียก737.495
ผู้แต่งเทวัญ วิชิตะกุล
หัวเรื่อง1. เหรียญกษาปณ์2. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก
สำนักพิมพ์กองกษาปณ์ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เนื่องในโอกาสครบ 60 ปี กรมธนารักษ์
เลขเรียก737.495
ผู้แต่งเทวัญ วิชิตะกุล
หัวเรื่อง1. เหรียญกษาปณ์2. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก
สำนักพิมพ์กองกษาปณ์ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ฉลองพระชนมายุ 36 พรรษา
เลขเรียก737.495
ผู้แต่งเทวัญ วิชิตะกุล
หัวเรื่อง1. เหรียญกษาปณ์2. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก
สำนักพิมพ์กองกษาปณ์ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องเหรียญเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ
เลขเรียก737.495
ผู้แต่งเทวัญ วิชิตะกุล
หัวเรื่อง1. เหรียญกษาปณ์2. เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก
สำนักพิมพ์กองกษาปณ์ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องเหรียญกษาปณ์กับคนรุ่นใหม่
เลขเรียก737.495
ผู้แต่งอนุรัตน์ โค้วคาสัย
หัวเรื่อง1. เหรียญกษาปณ์2. เหรียญกษาปณ์โบราณ,3. เงินตรา - - ไทย
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์แสงแดด
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจ้างเหมาทำถุลผ้าดิบ สำหรับบรรจุเหรียญกษาปณ์ รวม 5 รายการ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งอรุณทิพย์ ช่อกระถิน
หัวเรื่อง1. เหรียญกษาปณ์2. อรุณทิพย์ ช่อกระถิน - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม