กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา เหรียญที่ระลึกและเหรียญรางวัลไทย พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่องรวมสุดยอดเหรียญกษาปณ์ ร.9
เลขเรียกอ 737.49593
ผู้แต่งวิสันต์ ท้าวสูงเนิน
หัวเรื่อง1. เหรียญกษาปณ2. เหรียญกษาปณ์และเหรียญที่ระลึ,3. เหรียญกษาปณ์ - - ไท,4. เหรียญที่ระลึ,5. เหรียญที่ระลึกและเหรียญรางวัลไท,6. เหรียญที่สะสมและเหรียญรางวัล - - ไท
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์2561 2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเหรียญและเงินตราไทย ในรอบ ๕๐ ปี
เลขเรียกอ 332.49593
ผู้แต่งสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. เหรียญกษาปณ์ - - ไท2. เหรียญที่ระลึกและเหรียญรางวัลไท,3. เงินตรา - - ไท
สำนักพิมพ์สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรวมเทคนิคการดู เหรียญรัชกาลที่ 5
เลขเรียก737.2
ผู้แต่งเสือ เมืองนนท์
หัวเรื่อง1. เหรียญที่สะสมและเหรียญรางวั2. เหรียญที่ระลึกและเหรียญรางวัลไท,3. เหรียญที่ระลึ
สำนักพิมพ์นานา
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม