Main Back

Search เอกสารวิชาการปีแห่งการส่งเสริมการบริการประชาชนของรัฐ. Resualt 1 Items

Titleคู่มือสำหรับประชาชนในการร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของหน่วยงานของรัฐ
CallNumber347
Authorสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
Subject1. เอกสารวิชาการปีแห่งการส่งเสริมการบริการประชาชนของรัฐ2. ระเบียบปฏิบัติราชการ,3. การร้องเรียน
Publishคณะกรรมการว่าด้วยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของหน่วยงานของรัฐ
YearOfPrint2541
Result 1 items.