กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา เอเชีย -- ภาวะเศรษฐกิจ. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องประเทศไทย : การปรับตัวสู่ความสำเร็จประเด็นการดำเนินโยบายเศรษฐกิจในปัจจุบัน
เลขเรียกสร 330.959
ผู้แต่งฝ่ายวิชาการ ธนาคารแห่งประเทศไทย
หัวเรื่อง1. นโยบายการคลัง -- ไทย2. ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ,3. นโยบายเศรษฐกิจ -- ไทย,4. ไทย -- นโยบายพาณิชย์,5. เอเชีย -- ภาวะเศรษฐกิจ
สำนักพิมพ์เอราวัณการพิมพ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม