กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา เอ็นแอลพี (โปรแกรมคอมพิวเตอร์). พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องเพิ่มพลังสมองด้วย NLP สูตรจัดระบบความคิด
เลขเรียก153.42
ผู้แต่งโมลเดน, เดวิด
หัวเรื่อง1. ความคิดและการคิด2. เอ็นแอลพี (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม