กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา เอ็มเอส - ดอส (ระบบปฎิบัติการคอมพิวเตอร์). พบจำนวนทั้งสิ้น 4 รายชื่อ

ชื่อเรื่องคู่มือการใช้ Microsoft MS-DOS Thai Edition สำหรับระบบปฎิบัติการเอ็มเอสดอส
เลขเรียก005.13
ผู้แต่งม.ป.ต.
หัวเรื่อง1. ระบบปฎิบัติงาน (คอมพิวเตอร์)2. เอ็มเอส - ดอส (ระบบปฎิบัติการคอมพิวเตอร์)
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการใช้ Microsoft MS-DOS Thai Edition สำหรับระบบปฏิบัติการเอ็มเอสดอส
เลขเรียก005.43
ผู้แต่งMicrosoft Corporation
หัวเรื่อง1. เอ็มเอส - ดอส (ระบบปฎิบัติการคอมพิวเตอร์)
สำนักพิมพ์Microsoft Corporation
ปีที่พิมพ์1993
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือ MS - DOS PC - DOS : พร้อมวิธีใช้งาน
เลขเรียก005.43
ผู้แต่งวศิน เพิ่มทรัพย์
หัวเรื่อง1. เอ็มเอส - ดอส (ระบบปฎิบัติการคอมพิวเตอร์)2. พีซีดอส (ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์),3. ระบบปฏิบัติการ (คอมพิวเตอร์)
สำนักพิมพ์VS Enterprise
ปีที่พิมพ์2532
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคัมภีร์ DOS 6.22
เลขเรียก005.43
ผู้แต่งวศิน เพิ่มทรัพย์
หัวเรื่อง1. เอ็มเอส - ดอส (ระบบปฎิบัติการคอมพิวเตอร์)2. ระบบปฏิบัติการ (คอมพิวเตอร์)
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม