กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา แผนพัฒนาเศรฐกิจและสังคมแห่งชาติ. พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่องรายงานสรุปผลการประชุมประจำปี 2559 ของ สศช. เรื่อง ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
เลขเรียกสร
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. แผนพัฒนาเศรฐกิจและสังคมแห่งชาติ2. เศรษฐกิจ - - ไทย
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์ส691ร
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนพัฒนาเศรฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ห้า พ.ศ. 2525 - 2529
เลขเรียก338.9593
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. แผนพัฒนาเศรฐกิจและสังคมแห่งชาติ2. การพัฒนาเศรษฐกิจ
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2525
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่แปด พ.ศ. 2540 - 2544
เลขเรียก338.959
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. แผนพัฒนาเศรฐกิจและสังคมแห่งชาติ2. การพัฒนาเศรษฐกิจ,3. ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ,4. นโยบายเศรษฐกิจ -- ไทย
สำนักพิมพ์เม็ดทรายพริ้นติ้ง
ปีที่พิมพ์2540
จำนวน 2 เล่ม