กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่องแผนพัฒนาเศรษฐหิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบ พ.ศ. 2550 - 2554
เลขเรียก338.9593
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต2. การพัฒนาเศรษฐกิ,3. ไทย - - นโยบายเศรษฐกิ,4. ไทย - - นโยบายสังค,5. ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ
สำนักพิมพ์คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องSUMMARY THE TENTH NATIONAL ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT PLAN (2007-2011)
เลขเรียกGP 338.9593
ผู้แต่งNATIONAL ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT BOARD, OFFICE OF THE
หัวเรื่อง1. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต2. การพัฒนาประเท,3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต,4. การพัฒนาเศรษฐกิจ - - ไท,5. การพัฒนาสังค
สำนักพิมพ์n.p.
ปีที่พิมพ์n.d.
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2559 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เลขเรียกรายงานประจำปี 338.9
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ - - รายงานประจำป2. การพัฒนาประเทศ - - ไท,3. การพัฒนาเศรษฐกิ,4. การพัฒนาสังค,5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต,6. นโยบายเศรษฐกิ
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม