กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ. พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องโครงการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมธนารักษ์
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมธนารักษ์ ร่างแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฉบับปรับปรุง)
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม