กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา แฟลช (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องสร้างงานมัลติมีเดียแอนิเมชั่นด้วย Flash CS6 ฉบับสมบูรณ์
เลขเรียก006.7869
ผู้แต่งพันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร
หัวเรื่อง1. แฟลช (โปรแกรมคอมพิวเตอร์2. การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร,3. คอมพิวเตอร์กราฟิ
สำนักพิมพ์รีไวว่า : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม