กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา แรงงานสัมพันธ์. พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่องคู่มือลูกจ้าง ชีวิตลูกจ้างกับกฎหมายแรงงาน
เลขเรียก331
ผู้แต่งเกษมสันต์ วิลาวรรณ
หัวเรื่อง1. กฏหมายแรงงาน2. แรงงานสัมพันธ์
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 กรณีการขอข้อมูลข่าวสารในความครอบครองของกรมธนารักษ์
เลขเรียก344.01
ผู้แต่งชวลิต พุฒพิสุทธิ์
หัวเรื่อง1. ชวลิต พุฒพิสุทธิ์ - - ผลงาน2. กฎหมายแรงงาน,3. แรงงานสัมพันธ์
สำนักพิมพ์กลุ่มประชาสัมพันธ์ กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแรงงานสัมพันธ์ : หลักการ กฎหมาย และการบริหาร
เลขเรียก331
ผู้แต่งเกษมสันต์ วิลาวรรณ
หัวเรื่อง1. แรงงานสัมพันธ์2. การจัดการธุรกิจ,3. กฎหมายแรงงาน
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม