กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา โคบอล (ภาษาคอมพิวเตอร์). พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องทฤษฏีและตัวอย่างโจทย์ การเขียนโปรแกรมโคบอลแบบโครงสร้าง
เลขเรียก005.133
ผู้แต่งนิวคัมเมอร์, อาร์ ลารี่.
หัวเรื่อง1. การเขียนโปรแกรม (คอมพิวเตอร์)2. โคบอล (ภาษาคอมพิวเตอร์)
สำนักพิมพ์แมคกรอ-ฮิล
ปีที่พิมพ์1984
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเขียนโปรแกรมภาษา COBOL
เลขเรียก005.13
ผู้แต่งประทีป บัญญัตินพรัตน์
ดวงพร ศรีวัฒนา
หัวเรื่อง1. โคบอล (ภาษาคอมพิวเตอร์)
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์2533
จำนวน 1 เล่ม