กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา โครงการปรับปรุงแผนแม่บท นครประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธยา. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
เลขเรียก959.32
ผู้แต่งกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ
หัวเรื่อง1. โครงการปรับปรุงแผนแม่บท นครประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธยา2. ผังเมือง - - พระนครศรีอยุธยา,3. พระนครศรีอยุธยา - - แผนที่
สำนักพิมพ์เอ็น เอส พี พริ้นติ้งกรุ๊ป
ปีที่พิมพ์2537
จำนวน 1 เล่ม