กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา โครงการวิจัยเรื่องวิถีใหม่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องกลุ่มวิชาที่ 5 การบริหารเศรษฐกิจไทย : หัวข้อ นโยบายบริหารเศรษฐกิจไทย : การคลังท้องถิ่น
เลขเรียก352.14
ผู้แต่งจรัส สุวรรณมาลา
หัวเรื่อง1. ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ2. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น,3. การปกครองท้องถิ่น,4. โครงการวิจัยเรื่องวิถีใหม่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม