กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา โครงการ. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการบริหารโครงการ : การติดตาม ควบคุมและการประเมินผล
เลขเรียก658.404
ผู้แต่งสุนทร เกิดแก้ว
หัวเรื่อง1. การบริหารโครงการ2. โครงการ
สำนักพิมพ์เสมาธรรม
ปีที่พิมพ์2541
จำนวน 1 เล่ม