กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา โทรคมนาคม - - การบริหารจัดการ. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการบริหารจัดการโครงการโทรคมนาคมและ ICT
เลขเรียก621.382
ผู้แต่งประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ
หัวเรื่อง1. โทรคมนาคม - - การบริหารจัดการ
สำนักพิมพ์ดอกหญ้ากรุ๊ป
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม