กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา โบราณวัตถุ - - ไทย. พบจำนวนทั้งสิ้น 4 รายชื่อ

ชื่อเรื่อง{34}ศิลปะแห่งการราชธานี{34} กรุงศีอยุธยา
เลขเรียก739.227
ผู้แต่งกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ
หัวเรื่อง1. เครื่องทองสมัยอยุทยา2. เครื่องเงิน,3. โบราณวัตถุ - - ไทย
สำนักพิมพ์กรมศิลปากร
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหนึ่งเดียวในประเทศไทย
เลขเรียก732.4
ผู้แต่งเจริญ ตัณมหาพราน
หัวเรื่อง1. ไทย - - โบราณ วัตถุสถาน2. โบราณวัตถุ - - ไทย
สำนักพิมพ์อนิเมทกรุ๊ป
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสยามประเทศ การติดต่อโลกภายนอกและพัฒนาการของบ้านเมือง
เลขเรียก959.3
ผู้แต่งวัณณสาสน์ นุ่นสุข
หัวเรื่อง1. โบราณวัตถุ - - ไทย2. โบราณสถาน - - ไทย
สำนักพิมพ์ทวีวัฒน์การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวัตถุชิ้นเยี่ยม พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย
เลขเรียก069.5
ผู้แต่งธนาคารแห่งประเทศไทย
หัวเรื่อง1. โบราณวัตถุ - - ไทย2. ศิลปวัตถุ - - ไทย,3. พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย
สำนักพิมพ์พลัสเพรส
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม