กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา โบราณสถาน - - การอนุรักษ์และการบำรุงรักษา. พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่องศิลปากรบริการงานศิลปวัฒนธรรม 100 (ร้อย) เรื่องกรมศิลปากร
เลขเรียก702.88
ผู้แต่งกรมศิลปากร
หัวเรื่อง1. กรมศิลปากร, สำนักโบราณคดี2. โบราณสถาน - - การอนุรักษ์และการบำรุงรักษา
สำนักพิมพ์แปลน โมทิฟ
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอัญมณีกับ 12 ราศี
เลขเรียก133.322
ผู้แต่งพลูหลวง
หัวเรื่อง1. พยากรณ์2. อัญมณี,3. เพชรบุรี - - โบราณสถาน - - การอนุรักษ์และการบำรุงรักษา,4. จักรราศี,5. เครื่องประดับ
สำนักพิมพ์เมืองโบราณ
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการอนุรักษ์พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
เลขเรียก728.8
ผู้แต่งกองโบราณคดี กรมศิลปากร , จีรวุฒิ ธิษวาส
หัวเรื่อง1. พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน - - การอนุรักษ์และการบำรุงรักษา2. เพชรบุรี - - โบราณสถาน - - การอนุรักษ์และการบำรุงรักษา
สำนักพิมพ์กรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรม
ปีที่พิมพ์2535
จำนวน 1 เล่ม