กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา โปรตุเกส -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- ไทย. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่อง500 ปี ความสัมพันธ์สยาม -โปรตุเกส
เลขเรียก327.593
ผู้แต่งยุวดี วัชรางกูร
หัวเรื่อง1. ไทย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- โปรตุเกส2. โปรตุเกส -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- ไทย
สำนักพิมพ์Nation Documentory (ฉบับพิเศษ)
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม