กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา โปรแกรมคอมพิวเตอร์ พบจำนวนทั้งสิ้น 4 รายชื่อ

ชื่อเรื่องMultimedia Toolbook : Getting Started Quick reference
เลขเรียก006.78
ผู้แต่งCorporation, Asymetrix
หัวเรื่อง1. โปรแกรมคอมพิวเตอร2. การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร,3. มัลติมีเดีย ทูลบุ๊ค (โปรแกรมคอมพิวเตอร์,4. ระบบมัลติมีเดีย -- โปรแกรมคอมพิวเตอร,5. ระบบมัลติมีเดี,6. สื่อประส,7. วินโดวส์ (โปรแกร
สำนักพิมพ์Multimedin PC
ปีที่พิมพ์1991
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประยุกต์สร้างเว็บไซต์ และเปิดร้านออนไลน์ด้วย WordPress WooCommerce+Themes & Plugins
เลขเรียก005.74
ผู้แต่งจีราวุธ วารินทร์
หัวเรื่อง1. โปรแกรมคอมพิวเตอร2. เว็บไซต์ -- การออกแบ,3. เวิร์ดเพรส (โปรแกรมคอมพิวเตอร์,4. .การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส
สำนักพิมพ์รีไวว่า : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหลักการโปรแกรม Object - Oriented และภาษา C++
เลขเรียก005.362
ผู้แต่งวีเนอร์, ริชาร์ด เอส
พินสัน, ลูอิส เจนพดล ตังควรรณวานิช, เรียบเรียงสรรค์ เสกขุนทด, เรียบเรียง
หัวเรื่อง1. ภาษาซี - - โปรแกรมคอมพิวเตอร2. ภาษา C - - โปรแกรมคอมพิวเตอร,3. ซี (ภาษาคอมพิวเตอร์,4. การเขียนโปรแกรม (คอมพิวเตอร์,5. ภาษาคอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ด
ปีที่พิมพ์2521
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสร้างโมเดล 3 มิติด้วย SketchUp 2015 ฉบับสมบูรณ์
เลขเรียก720.284
ผู้แต่งจุฑามาศ จิวะสังข์
กองบรรณาธิการ
หัวเรื่อง1. โมเดลสเกตอั2. การออกแบบสถาปัตยกรรม -- โปรแกรมคอมพิวเตอร,3. คอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบ
สำนักพิมพ์รีไวว่า : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม