กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา โปรแกรมคอมพิวเตอร์ พบจำนวนทั้งสิ้น 14 รายชื่อ

ชื่อเรื่องเขียนแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมด้วย AutoCad 2013 สำหรับผู้เริ่มต้น
เลขเรียก620.00420
ผู้แต่งอภิรัตน์ บางศิริ
หัวเรื่อง1. การเขียนแบบวิศซกรรมศาสตร์ -- โปรแกรมคอมพิวเตอร2. โปรแกรมคอมพิวเตอร,3. ออโตแคด (โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์รีไวว่า : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องComputer-Aided Engineering Drawing : Using Autocad
เลขเรียก005.369
ผู้แต่งJensen, Cecil
Helsel, Jay D. Voisinet, Donald D.
หัวเรื่อง1. คอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบ2. โปรแกรมคอมพิวเตอร,3. ออโตแคด (โปรแกรมคอมพิวเตอร์,4. AutoCAD (โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์Glencoe McGraw-Hill
ปีที่พิมพ์1990
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องMultimedia Toolbook : Getting Started Quick reference
เลขเรียก006.78
ผู้แต่งCorporation, Asymetrix
หัวเรื่อง1. โปรแกรมคอมพิวเตอร2. การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร,3. มัลติมีเดีย ทูลบุ๊ค (โปรแกรมคอมพิวเตอร์,4. ระบบมัลติมีเดีย -- โปรแกรมคอมพิวเตอร,5. ระบบมัลติมีเดี,6. สื่อประส,7. วินโดวส์ (โปรแกร
สำนักพิมพ์Multimedin PC
ปีที่พิมพ์1991
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประยุกต์สร้างเว็บไซต์ และเปิดร้านออนไลน์ด้วย WordPress WooCommerce+Themes & Plugins
เลขเรียก005.74
ผู้แต่งจีราวุธ วารินทร์
หัวเรื่อง1. โปรแกรมคอมพิวเตอร2. เว็บไซต์ -- การออกแบ,3. เวิร์ดเพรส (โปรแกรมคอมพิวเตอร์,4. .การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส
สำนักพิมพ์รีไวว่า : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องMultimedia Toolbook : Using Multimedia ToolBook
เลขเรียก006.78
ผู้แต่งCorporation, Asymetrix
หัวเรื่อง1. โปรแกรมคอมพิวเตอร2. Mulimedia Toolboo,3. โปรแกรมประยุกต,4. มัลติมีเดีย (โปรแกรมคอมพิวเตอร์),5. MULTIMEDI,6. คอมพิวเตอร์กราฟิ,7. ทูลบุ๊,8. มัลติมีเดีย ทูลบุ๊ค (โปรแกรมคอมพิวเตอร์,9. สื่อผสม 10. ทูลบุ๊ค (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) ,10.
สำนักพิมพ์Multimedin PC
ปีที่พิมพ์1991
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคัมภีร์ Photoshop 7 and Image Ready 7
เลขเรียก006.6869
ผู้แต่งวงศ์ประชา จันทร์สมวงศ์, มานิตา เจริญปรุ
หัวเรื่อง1. โฟโต้ช็อฟ 7 (โปรแกรมคอมพิวเตอร์2. อโดบีโฟโตช็อบ (โปรแกรมคอมพิวเตอร์,3. โปรแกรมคอมพิวเตอร,4. คอมพิวเตอร์กราฟิ
สำนักพิมพ์โปรวิชั่น
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหลักการโปรแกรม Object - Oriented และภาษา C++
เลขเรียก005.362
ผู้แต่งวีเนอร์, ริชาร์ด เอส
พินสัน, ลูอิส เจนพดล ตังควรรณวานิช, เรียบเรียงสรรค์ เสกขุนทด, เรียบเรียง
หัวเรื่อง1. ภาษาซี - - โปรแกรมคอมพิวเตอร2. ภาษา C - - โปรแกรมคอมพิวเตอร,3. ซี (ภาษาคอมพิวเตอร์,4. การเขียนโปรแกรม (คอมพิวเตอร์,5. ภาษาคอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ด
ปีที่พิมพ์2521
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสร้างโมเดล 3 มิติด้วย SketchUp 2015 ฉบับสมบูรณ์
เลขเรียก720.284
ผู้แต่งจุฑามาศ จิวะสังข์
กองบรรณาธิการ
หัวเรื่อง1. โมเดลสเกตอั2. การออกแบบสถาปัตยกรรม -- โปรแกรมคอมพิวเตอร,3. คอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบ
สำนักพิมพ์รีไวว่า : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเขียนและการประยุกต์ใช้งานโปรแกรม ARDUINO
เลขเรียก004.64
ผู้แต่งประภาส พุ่มพวง
หัวเรื่อง1. ไมโครคอนโทรลเลอร2. โปรแกรมคอมพิวเตอร
สำนักพิมพ์วี.พริ้นท์ (1991)
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรวมสูตรและฟังก์ชัน Excel ฉบับสมบูรณ์
เลขเรียก005.369
ผู้แต่งจักรทิพย์ ชีวพัฒน์
หัวเรื่อง1. ไมโครซอฟต์เอ็กเซ2. โปรแกรมคอมพิวเตอร
สำนักพิมพ์ไอดีซี พรีเมียร์ : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือ Outlook 2007 ฉบับสมบูรณ์
เลขเรียก005.57
ผู้แต่งดวงพร เกี๋ยงคำ
พิษณุ ปุระศิริ
หัวเรื่อง1. ไมโครซอฟท์เอาท์ลุค 2002. โปรแกรมคอมพิวเตอร
สำนักพิมพ์โปรวิชั่น
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเรียนรู้เทคนิคการแต่งกายขั้นเซียน Photoshop CS5 Tips Techniques
เลขเรียก006.686
ผู้แต่งเอกเทพ ภักดีศิริมงคล
หัวเรื่อง1. อโดบีโฟโตช็อ2. คอมพิวเตอร์กราฟิก - - โปรแกรมคอมพิวเตอร,3. โฟโตช็อปซีเอส 5 (โปรแกรมคอมพิวเตอร์,4. โฟโต้ช็อป (โปรแกรมคอมพิวเตอร์,5. โฟโต้ช็อป ซีเอสไฟ (โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์เน็ตดีไซน์ พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการใช้โปรแกรม AuutoCAD 2015 3D & Lumion 3D V.4 (สำหรับผู้ใช้งานขึ้นรูปโมเดลและงานสร้างภาพเคลื่อนไหว 3มิติ)
เลขเรียก620.0042
ผู้แต่งภาณุพงษ์ ปัตติสิงห์
หัวเรื่อง1. ออโตแคต (โปรแกรมคอมพิวเตอร์2. การออกแบบวิศวกรรม -- โปรแกรมคอมพิวเตอร
สำนักพิมพ์เดอะ ไลบรารี : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องAutoCAD 2019 : 2D Drafting สำหรับงานเขีบนแบบ 2 มิติ
เลขเรียก006.68
ผู้แต่งภาณุพงษ์ ปัตติสิงห์
หัวเรื่อง1. ออโตแคต (โปรแกรมคอมพิวเตอร์2. คอมพิวเตอร์กราฟิก - - โปรแกรมคอมพิวเตอร
สำนักพิมพ์ซิซินี อินเตอร์เนชั่นแนล
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม