กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา โปรแกรมคอมพิวเตอร์. พบจำนวนทั้งสิ้น 41 รายชื่อ

ชื่อเรื่องคู่มือสุดยอดโปรแกรมเขียนแผ่น CD / DVD ด้วย Nero 7 Premium ฉบับสมบูรณ์
เลขเรียก004.565
ผู้แต่งโกเมศ ศรีมงคล
หัวเรื่อง1. Nero 7 Premium2. โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์ไอดีซี อินโฟ ดิสทริบิวเตอร์ เซ็นเตอร์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องครบทุกเรื่อง Microsoft Office 2010 ฉบับสมบูรณ์
เลขเรียก005.369
ผู้แต่งธัชชัย จำลอง
หัวเรื่อง1. คอมพิวเตอร์2. โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเล่นสนุกกับ iPad ฉบับสมบูรณ์
เลขเรียก004.16
ผู้แต่งทรงศักดิ์ ลิ้มสิริสันติกุล
หัวเรื่อง1. คอมพิวเตอร์ขนาดฝ่ามือ2. โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการออกแบบและบริหารจัดการเว็บไซต์ Joomla!
เลขเรียก006.7
ผู้แต่งกรีวุธ อัศวคุปตานนท์
หัวเรื่อง1. จุมลา (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)2. เว็บไซต์- -การออกแบบ,3. โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์เน็ตดีไชต์ พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือ Dreamweaver MX 2004
เลขเรียก005.369
ผู้แต่งดวงพร เกี๋ยงคำ
หัวเรื่อง1. ดรีมวีเวอร์2. โปรแกรมคอมพิวเตอร์,3. การพัฒนาเว็บไซต์ -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์โปรวิชั่น
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอินไซท์ : Dreamweaver 8
เลขเรียก005.369
ผู้แต่งดวงพร เกี๋ยงคำ
หัวเรื่อง1. ดรีมวีเวอร์2. เว็บไซต์ -- การออกแบบ,3. โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์โปรวิชั่น
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแอดวานซ์ ดีเบส Fox BASE + CLIPPER
เลขเรียก005.369
ผู้แต่งชัยวุฒิ จันมา
หัวเรื่อง1. ดีเบส (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)2. โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์สยามคอมพิวเตอร์
ปีที่พิมพ์2532
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการใช้งาน dB-Form โปรแกรมสร้างและกรอกแบบฟอร์ม
เลขเรียก005.756
ผู้แต่งอาร์.แล็บ แอนด็ คอนซัลแตนท์
หัวเรื่อง1. ดีเบส (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)2. โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์อาร์.แล็บ แอนด์ คอนซัลแตนท์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องdBASE III Plus รวมคำสั่งและฟังก์ชั่น
เลขเรียก005.75
ผู้แต่งสิทธิชัย ประสานวงศ์
หัวเรื่อง1. ดีเบส (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)2. โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์ศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปีที่พิมพ์2530
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องdBASE III Plus : วิธีใช้และการเขียนโปรแกรม
เลขเรียก005.756
ผู้แต่งสิทธิชัย ประสานวงศ์
หัวเรื่อง1. ดีเบส (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)2. โปรแกรมคอมพิวเตอร์,3. การเขียนโปรแกรม (คอมพิวเตอร์)
สำนักพิมพ์ศูนย์อบรมคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ปีที่พิมพ์2530
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการใช้งาน dBASE III/III Plus
เลขเรียก005.75
ผู้แต่งอัครเสน สมุทรผ่อง
หัวเรื่อง1. ดีเบส 3 พลัส (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)2. โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเรียน dBASE III PLUS ด้วยตนเอง
เลขเรียก005.75
ผู้แต่งประพัฒน์ อุทโยภาศ
หัวเรื่อง1. ดีเบส 3 พลัส (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)2. โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์เอช-เอน การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2535
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรวมสุดยอดโปรแกรม เล่ม 3 Microsoft Windows 3.11 & Office 4.3 Thai & English Edition
เลขเรียก005.369
ผู้แต่งสิทธิชัย ประสานวงศ์
หัวเรื่อง1. โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องFrontPage 97 เครื่องมือสร้างสรรค์โฮมเพจสารพัดแบบ
เลขเรียก005.75
ผู้แต่งจิตเกษม พัฒนาศิริ
หัวเรื่อง1. โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2540
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องAdvanced Visual Basic 6.0 ควบคุมอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์
เลขเรียก005.36
ผู้แต่งประชา พฤกษ์ประเสริฐ
หัวเรื่อง1. โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์ซิมพลิฟาย
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเทคนิค PHP เพื่อการต่อยอด
เลขเรียก005.369
ผู้แต่งนิรุธ อำนวยศิลป์
หัวเรื่อง1. โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์ดวงกมลสมัย
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเรียนไมโครซอฟต์เวิร์ด 6.0 ด้วยตนเอง
เลขเรียก005.369
ผู้แต่งประพัฒน์ อุทโยภาศ
หัวเรื่อง1. โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2538
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือสร้างแบบจำลองด้วยโปรแกรม Arena ฉบับปรับปรุง
เลขเรียก005.36
ผู้แต่งรุ่งรัตน์ ภิสัชเพ็ญ
หัวเรื่อง1. โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรวมสุดยอดโปรแกรมสุดฮิต
เลขเรียก005.36
ผู้แต่งอมรรัตน์ จิตประภา
หัวเรื่อง1. โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์พีเอ็นเอ็น กรุ๊ป
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง คู่มือการใช้ Microsoft Excel Version 5.0
เลขเรียก005.369
ผู้แต่งMicrofoft Corporation
หัวเรื่อง1. โปรแกรมคอมพิวเตอร์2. Excel (Computer programs)
สำนักพิมพ์Microsoft Press
ปีที่พิมพ์2537
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง209 ฟอนต์สวย Photoshop
เลขเรียก006.68
ผู้แต่งปิยพร เชี่ยวชูศักดิ์
หัวเรื่อง1. โปรแกรมคอมพิวเตอร์2. คอมพิวเตอร์กราฟิก
สำนักพิมพ์เสริมวิทย์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี่
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องPC Setup! เทคนิคการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง
เลขเรียก005.3
ผู้แต่งมานิตย์ กริ่งรัมย์
หัวเรื่อง1. โปรแกรมคอมพิวเตอร์2. คู่มือ - - ซอร์ฟแวร์คอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์เม็ดทรายพริ้นติ้ง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือ i Life{34}11
เลขเรียก005.36
ผู้แต่งประสพชัย หิรัญปัณฑาพร
หัวเรื่อง1. โปรแกรมคอมพิวเตอร์2. โปรแกรมเฉพาะ
สำนักพิมพ์ไอดีซี
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเรียนรู้ FoxPro สำหรับ DOS 2.0 - 2.5
เลขเรียก005.75
ผู้แต่งปรเมศวร์ มินศิริ
หัวเรื่อง1. โปรแกรมคอมพิวเตอร์2. ฟอกซ์โปร (โปรแกรมคอมพิวเตอร์),3. การจัดการฐานข้อมูล
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์เลี่ยงเชียง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องAdvanced excel ฉบับสูตร ฟังก์ชั่น และการประยุกต์ใช้งานจริง
เลขเรียก005.369
ผู้แต่งนันทนี แขวงโสภา
หัวเรื่อง1. โปรแกรมคอมพิวเตอร์2. ไมโครซอฟต์เอ็กเซล
สำนักพิมพ์โปรวิชั่น
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเรียนไมโครซอฟต์เวิร์ด 6.0 สำหรับวินโดวส์ ด้วยตนเอง
เลขเรียก005.36
ผู้แต่งประพัฒน์ อุทโยภาศ
หัวเรื่อง1. โปรแกรมคอมพิวเตอร์2. ไมโครซอฟท์เวิร์ด (โปรแกรมคอมพิวเตอร์),3. เวิร์ดโปรเซสซิง
สำนักพิมพ์หจก. เม็ดทรายพริ้นติ้ง
ปีที่พิมพ์2538
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเพิ่มศักยภาพ Windows 95
เลขเรียก005.36
ผู้แต่งศาสตร์ศิลป์
หัวเรื่อง1. โปรแกรมคอมพิวเตอร์2. ระบบปฎิบัติงาน (คอมพิวเตอร์),3. ไมโครซอฟท์วินโดวส์ (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์)
สำนักพิมพ์เอช-เอน การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเทคนิคการใช้ Visual FOXPRO 3.0 for windows
เลขเรียก005.43
ผู้แต่งอินเด็กซ์ เซ็นเตอร์
หัวเรื่อง1. โปรแกรมคอมพิวเตอร์2. ระบบปฎิบัติงาน (คอมพิวเตอร์),3. วิชวลฟอกซ์โปรสำหรับวินโดวส์ (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
สำนักพิมพ์เอช เอ็น กรุ๊ป
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือเรียนเขียนเว็บอีคอมเมิร์ซด้วย PHP 5 ใหม่ล่าสุด!ครอบคลุมเวอร์ชั่นล่าสุด 5.2
เลขเรียก005.369
ผู้แต่งกิติศักดิ์ เจริญโภคานนท์
หัวเรื่อง1. พีเอชพี (ภาษาคอมพิวเตอร์)2. เว็บไซต์ - - โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์ซัคเซส มีเดีย
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสุดยอดโปรแกรมปรับแต่งภาพถ่ายมืออาชีพ
เลขเรียก006.68
ผู้แต่งวรเกษมสันต์ สิริศุภรัชต์
หัวเรื่อง1. โฟโตซ็อป (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)2. โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์เน็ตดีไซน์ พับลิงซิ่ง
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการใช้ Microsoft Excle
เลขเรียก005.369
ผู้แต่งMicrosoft Corporation
หัวเรื่อง1. ไมโครคอมพิวเตอร์2. โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์Microsoft Corporation
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเร็ว ง่าย Style Microsoft Project 98
เลขเรียก005.369
ผู้แต่งวราภรณ์ วงศ์วิศว์
หัวเรื่อง1. ไมโครซอฟต์โปรเจค2. การบริหารโครงการ - - โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์สามัคคีสาร
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเรียนรู้เทคนิคการใช้งาน Microsoft Office Project 2003
เลขเรียก005.369
ผู้แต่งณาตยา ฉาบนาค
หัวเรื่อง1. ไมโครซอฟต์โปรเจค2. โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์เอส.พี.ซี.บุ๊คส์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเร็ว ง่าย! Style Microsoft PowerPoint 97
เลขเรียก005.369
ผู้แต่งวิรัตน์ หะริตา
หัวเรื่อง1. ไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยท์2. โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์สามัคคีสาร
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเร็วง่าย ! Style Microsoft Windows 98 & Netscape Communicatior 4.5
เลขเรียก005.446
ผู้แต่งสิริพร ผลสมบูรณ์
หัวเรื่อง1. ไมโครซอฟต์วินโดว์ส 98 - - โปรแกรมคอมพิวเตอร์2. วินโดว์ส,3. เนสเคป
สำนักพิมพ์เฟิสท์ แปซิฟิก มีเดีย (ไทยแลนด์)
ปีที่พิมพ์2541
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือเรียน Advanced Excel 5.0 ด้วย ภ.ง.ด. 91
เลขเรียก005.369
ผู้แต่งออร์เท็ม
หัวเรื่อง1. ไมโครซอฟต์เอ็กเซล2. โปรแกรมคอมพิวเตอร์,3. ระบบปฏิบัติงาน (คอมพิวเตอร์)
สำนักพิมพ์นำอักษรการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2538
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดทำฐานข้อมูลประเมินราคาที่ดินราชพัสดุ(รายบล็อก) โดยใช้โปรแกรมด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ ARCGIS
เลขเรียก910.285
ผู้แต่งศุภชัย วัดศรีพะเนา
สามารถ เมืองเงิน
หัวเรื่อง1. ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- ภูมิศาสตร์2. ภูมิศาสตร์ -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์,3. ฐานข้อมูลประเมินราคาที่ดิน
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเรียนรู้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้วยโปรแกรม ArcGIS 10.1 for Desktop
เลขเรียก910.285
ผู้แต่งสุเพชร จิรขจรกุล
หัวเรื่อง1. ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- ภูมิศาสตร์2. ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์,3. โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์เอ.พี.กราฟิคดีไซน์และการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง119 ทางลัดขจัดปัญหา Notebook
เลขเรียก004.16
ผู้แต่งสุธีร์ นวกุล
หัวเรื่อง1. แล็ปท็อปคอมพิวเตอร์2. คอมพิวเตอร์,3. โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องออกแบบ สร้าง และโปรโมต Website ฉบับสมบูรณ์
เลขเรียก006.7
ผู้แต่งพันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร
หัวเรื่อง1. เว็บไซต์ - - การออกแบบ2. โปรแกรมคอมพิวเตอร์,3. Websites -- Design
สำนักพิมพ์รีไวว่า
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องปิ๊งแล้วรวย.คอม : StrikingltRick.com
เลขเรียก025.066
ผู้แต่งอีสตัน, แจ็กคลิน
หัวเรื่อง1. เว็บไซต์ - - โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์มติชน
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม