กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา โปรแกรมเฉพาะ. พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องทำไม ? ต้อง iPod
เลขเรียก005.369
ผู้แต่งสุนิสา ตั้งเขื่อนขันธ์
หัวเรื่อง1. คอมพิวเตอร์2. โปรแกรมเฉพาะ
สำนักพิมพ์IDC
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือ i Life{34}11
เลขเรียก005.36
ผู้แต่งประสพชัย หิรัญปัณฑาพร
หัวเรื่อง1. โปรแกรมคอมพิวเตอร์2. โปรแกรมเฉพาะ
สำนักพิมพ์ไอดีซี
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม