กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา โฟโต้ช็อป (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องเรียนรู้เทคนิคการแต่งกายขั้นเซียน Photoshop CS5 Tips Techniques
เลขเรียก006.686
ผู้แต่งเอกเทพ ภักดีศิริมงคล
หัวเรื่อง1. อโดบีโฟโตช็อ2. คอมพิวเตอร์กราฟิก - - โปรแกรมคอมพิวเตอร,3. โฟโตช็อปซีเอส 5 (โปรแกรมคอมพิวเตอร์,4. โฟโต้ช็อป (โปรแกรมคอมพิวเตอร์,5. โฟโต้ช็อป ซีเอสไฟ (โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์เน็ตดีไซน์ พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม