กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา โฟโต้ช็อฟ 7 (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องคัมภีร์ Photoshop 7 and Image Ready 7
เลขเรียก006.6869
ผู้แต่งวงศ์ประชา จันทร์สมวงศ์, มานิตา เจริญปรุ
หัวเรื่อง1. โฟโต้ช็อฟ 7 (โปรแกรมคอมพิวเตอร์2. อโดบีโฟโตช็อบ (โปรแกรมคอมพิวเตอร์,3. โปรแกรมคอมพิวเตอร,4. คอมพิวเตอร์กราฟิ
สำนักพิมพ์โปรวิชั่น
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม