กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา โรงงานยาสูบ. พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2554 โรงงานยาสูบ
เลขเรียก338.17371
ผู้แต่งโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. โรงงานยาสูบ2. โรงงานยาสูบ -- การบริหาร,3. อุตสาหกรรมยาสูบ
สำนักพิมพ์โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2556 โรงงานยาสูบ
เลขเรียก338.17371
ผู้แต่งโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง1. อุตสาหกรรมยาสูบ2. โรงงานยาสูบ,3. โรงงานยาสูบ -- การบริหาร,4. โรงงานยาสูบ - - รายงานประจำปี
สำนักพิมพ์โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม