กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา โลหะ - - การขึ้นรูป พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องพื้นฐานเทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ
เลขเรียก671.34
ผู้แต่งศิริชัย ต่อสกุล
หัวเรื่อง1. โลหะ - - การขึ้นรู2. เทคโนโลยีโลห
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม