กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ไทย - - กษัตริย์และผู้ครองนคร. พบจำนวนทั้งสิ้น 5 รายชื่อ

ชื่อเรื่องร.๘ ยุวกษัตริย์รัตนโกสินทร์
เลขเรียก923.1
ผู้แต่งแสงเทียน ศรัทธาไทย
หัวเรื่อง1. ไทย - - กษัตริย์และผู้ครองนคร
สำนักพิมพ์ร่มฟ้าสยาม
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หัวเรื่อง1. ไทย - - กษัตริย์และผู้ครองนคร
สำนักพิมพ์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระบรมราชจักรีวงศ์
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งสำนักราชเลขาธิการ
หัวเรื่อง1. ไทย - - กษัตริย์และผู้ครองนคร
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์อักษรไทย
ปีที่พิมพ์2528
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง80 พรรษา ปวงชนประชาเป็นสุขศานต์
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
หัวเรื่อง1. ไทย - - กษัตริย์และผู้ครองนคร2. ภูมิพลอดุลเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2470-
สำนักพิมพ์สำนักงาน กปร.
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสดุดีบุคคลสำคัญ
เลขเรียก920.059
ผู้แต่งสำนักงานเสริมเสร้างเอกลักษณะของชาติ
หัวเรื่อง1. ไทย - - ชีวประวัติ2. ไทย - - กษัตริย์และผู้ครองนคร,3. ขุนนาง - - ไทย
สำนักพิมพ์สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสซิ่ง
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม