กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ไทย - - การเมืองการปกครอง. พบจำนวนทั้งสิ้น 15 รายชื่อ

ชื่อเรื่องกฎหมายไทย(Thai law) : เล่ม 2 การเมือง
เลขเรียก340.09593
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หัวเรื่อง1. กฎหมาย- -ไทย2. ไทย - - การเมืองการปกครอง
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกฎหมายไทย(Thai law) :เล่ม3 การปกครอง
เลขเรียก340.09593
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หัวเรื่อง1. กฎหมาย- -ไทย2. ไทย - - การเมืองการปกครอง
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกฎหมายไทย(Thai law) :เล่ม 4 การปกครอง
เลขเรียก340.09593
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หัวเรื่อง1. กฎหมาย- -ไทย2. ไทย - - การเมืองการปกครอง
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องใจถึงใจ
เลขเรียก320.959
ผู้แต่งพลางกูร กล้าหาญ
หัวเรื่อง1. การทหาร - - ไทย2. กษัตริย์และผู้ครองนคร - - ไทย,3. ไทย - - การเมืองการปกครอง
สำนักพิมพ์กองบัญชาการทหารสูงสุด
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องนายกฯ ทักษิณคุยกับประชาชน
เลขเรียก320.959
ผู้แต่งสำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. ทักษิณ ชินวัตร, 2492 - - ผลงาน2. ไทย - - การเมืองการปกครอง
สำนักพิมพ์เอ.พี. กราฟิค ดีไซน์ และการพิมพ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง203 วัน ชัตดาวน์{34}ยิ่งลักษณ์{34} เปิดศักราช คสช.
เลขเรียก320.9593
ผู้แต่งกองบรรณาธิการมติชน
หัวเรื่อง1. ไทย - - การเมืองการปกครอง
สำนักพิมพ์มติชน
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอ่านวิกฤต
เลขเรียก320.959
ผู้แต่งเปลว สีเงิน
หัวเรื่อง1. ไทย - - การเมืองการปกครอง2. ไทย - - ภาวะทางสังคม
สำนักพิมพ์เคล็ดไทย
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องคิดถึงในหลวง
เลขเรียก320.595
ผู้แต่งเปลว สีเงิน
หัวเรื่อง1. ไทย - - การเมืองการปกครอง2. ไทย - - ภาวะทางสังคม
สำนักพิมพ์เคล็ดไทย
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์ไทย ฉบับสังเขป = Thailand: A stort history
เลขเรียก959.3
ผู้แต่งวัยอาจ, เดวิด เค.
ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, ผู้แปล
หัวเรื่อง1. ไทย -- ความเป็นอยู่และประเพณี2. ไทย - - ประวัติศาสตร์,3. ไทย - - การเมืองการปกครอง
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
เลขเรียก923.1
ผู้แต่งกองจดหมายเหตุแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. ปกเกล้าเจ้าอยู่หัว,พระบาทสมเด็จพระฯ2. ไทย - - ประวัติศาสตร์ - - กรุงรัตนโกสินทร์,3. ไทย - - การเมืองการปกครอง
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2537
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องรอยพระยุคลบาท
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งวสิษฐ เดชกุญชร
หัวเรื่อง1. ภูมิพลอดุลยเดช , พระบาทสมเด็จพระ ฯ ,24702. ไทย - - ภาวะสังคม,3. ไทย - - การเมืองการปกครอง
สำนักพิมพ์มติชน
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องแนวพระราชดำริด้านการเมืองการปกครองของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เลขเรียก320.9
ผู้แต่งกนก วงษ์ตะหง่าน
หัวเรื่อง1. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัว2. ไทย - - การเมืองการปกครอง
สำนักพิมพ์วิคตอรรีเพาเวอร์พอยท์
ปีที่พิมพ์2532
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องธ ทรงเป็นร่มฉัตรรัฐสภา : กษัตราประชาธิปไตย
เลขเรียก320.9593
ผู้แต่งคณะกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ..
หัวเรื่อง1. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2470-2. รัฐสภา -- ไทย,3. รัฐธรรมนูญ - - ไทย,4. ไทย - - การเมืองการปกครอง
สำนักพิมพ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง73 ปี รัฐสภาไทย
เลขเรียก328.3
ผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
หัวเรื่อง1. รัฐสภาไทย2. นิติบัญญัติ,3. ไทย - - การเมืองการปกครอง
สำนักพิมพ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องสมุดภาพประวัติศาสตร์ = Faces of The nation
เลขเรียก779.26
ผู้แต่งนันทสิทธิ นิตย์เมธา
หัวเรื่อง1. หนังสือรวมภาพ2. ข่าว -- รวมเรื่อง,3. ไทย - - การเมืองการปกครอง,4. เหตุการณ์ปัจจุบัน
สำนักพิมพ์เนชั่นมัลติมีเดียกรุ๊ป
ปีที่พิมพ์1
จำนวน 1 เล่ม