กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ไทย - - ชีวประวัติ. พบจำนวนทั้งสิ้น 20 รายชื่อ

ชื่อเรื่องโฉมหน้าประวัติศาสตร์ ชุดขุนนางสยาม
เลขเรียก923.259
ผู้แต่งประยุทธ สิทธิพันธ์
หัวเรื่อง1. ขุนนางไทย2. ขุนนาง - - ไทย - - ชีวประวัติ,3. ราชสำนักและข้าราชบริพาร
สำนักพิมพ์สยามคอมพิวเตอร์
ปีที่พิมพ์2520
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องย้อนรอยเจ้าจอมก๊กออในรัชกาลที่ 5
เลขเรียก920.72
ผู้แต่งกัณฑาทิพย์ สิงหะเนติ
หัวเรื่อง1. เจ้าจอมมารดา2. สตรี - - ไทย - - ชีวประวัติ
สำนักพิมพ์เมืองโบราณ
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องลูกแม่ถ้วน ชวน หลีกภัย
เลขเรียก923.259
ผู้แต่งวิศนุ ทรัพย์สุวรรณ
หัวเรื่อง1. ชวน หลีกภัย2. นายกรัฐมนตรี - - ไทย - - ชีวประวัติ
สำนักพิมพ์ฉลองบุญ
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคดีดัง 5 นายกรัฐมนตรี
เลขเรียก923.2
ผู้แต่งบุญร่วม เทียมจันทร์
หัวเรื่อง1. ชีวประวัติ2. นายกรัฐมนตรี - - ไทย - - ชีวประวัติ
สำนักพิมพ์อนิเมทกรุ๊ป
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องบันทึกคำ บันทึกคน 2
เลขเรียก920.72
ผู้แต่งทีวีบูรพา
หัวเรื่อง1. ไทย - - ชีวประวัติ
สำนักพิมพ์ภาพพิมพ์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องชีวิตและงาน บุคคลสำคัญของไทย
เลขเรียก920.059
ผู้แต่งวิโรจน์ ไตรเพียร
หัวเรื่อง1. ไทย - - ชีวประวัติ
สำนักพิมพ์คลังศึกษา
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องผู้คนใกล้สูญพันธุ์
เลขเรียก920.72
ผู้แต่งสุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ
หัวเรื่อง1. ไทย - - ชีวประวัติ
สำนักพิมพ์พิมพ์บรูพา
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องต้นตระกูลเจ้าเมือง สายสกุล ณ ในเมืองสยาม
เลขเรียก923.259
ผู้แต่งกัลยา เกื้อตระกูล
หัวเรื่อง1. ไทย - - ชีวประวัติ
สำนักพิมพ์ห้างหุ้นส่วนจำกัดภาพพิมพ์
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพลเมืองของความเศร้า
เลขเรียก920.72
ผู้แต่งสุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ
หัวเรื่อง1. ไทย - - ชีวประวัติ
สำนักพิมพ์พิมพ์บรูพา
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องบันทึกคำ บันทึกคน 2
เลขเรียก920.71
ผู้แต่งประสาน อิงคนันท์
หัวเรื่อง1. ไทย - - ชีวประวัติ
สำนักพิมพ์พิมพ์บรูพา
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องบันทึกคำ บันทึกคน 1
เลขเรียก920.059
ผู้แต่งทีวีบูรพา
หัวเรื่อง1. ไทย - - ชีวประวัติ
สำนักพิมพ์พิมพ์บรูพา
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสดุดีบุคคลสำคัญ
เลขเรียก920.059
ผู้แต่งสำนักงานเสริมเสร้างเอกลักษณะของชาติ
หัวเรื่อง1. ไทย - - ชีวประวัติ2. ไทย - - กษัตริย์และผู้ครองนคร,3. ขุนนาง - - ไทย
สำนักพิมพ์สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสซิ่ง
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องชายชาวสยาม
เลขเรียก920.71
ผู้แต่งเอนก นาวิกมูล
หัวเรื่อง1. ไทย - - ชีวประวัติ2. บุรุษ - - ไทย - - ชีวประวัติ
สำนักพิมพ์แสงดาว
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องนักวิจัยยอดเยี่ยม สวทช. ทุนและรางวัลส่งเสริมวิชาชีพนักวิจัย
เลขเรียก001.44
ผู้แต่งสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. นักวิจัย - - ไทย - - รางวัล2. นักวิจัย - - ไทย - - ชีวประวัติ
สำนักพิมพ์สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรวมประวัตินายกรัฐมนตรี และ ประวัติสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย 2531
เลขเรียก923.2
ผู้แต่งพรรณประภา อินทรวิทยานันท์ , บรรณาธิการ
หัวเรื่อง1. นายกรัฐมนตรี - - ไทย - - ชีวประวัติ2. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร - - ไทย - - ชีวประวัติ
สำนักพิมพ์ศิริวัฒนา อินเตอร์พริ้นท์
ปีที่พิมพ์2531
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องBorn to Fight {34}อาปัง...คนสู้ชีวิต{34}
เลขเรียก920
ผู้แต่งอนันต์ เดชอนันตชาติ
หัวเรื่อง1. บุรุษ - - ไทย - - ชีวประวัติ
สำนักพิมพ์เอส เอ็น พริ้นติ้ง
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องตำนานอาจารย์ดูลย์
เลขเรียก922.9
ผู้แต่งนามกาย
หัวเรื่อง1. พระอาจารย์ดูลย์ อุตโล2. สงฆ์ - - ไทย - - ชีวประวัติ
สำนักพิมพ์มติชน
ปีที่พิมพ์2538
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระอัครมเหสี พระบรมราชินี พระชายานารี เจ้าจอมมารดา และเจ้าจอม ในรัชกาลที่ 1 - 7
เลขเรียก923.1593
ผู้แต่งกัลยา เกื้อตระกูล
หัวเรื่อง1. ราชินี - - ไทย - - ชีวประวัติ2. เจ้าจอมมารดา - - ไทย - - ชีวประวัติ
สำนักพิมพ์ยิปซี
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหญิงชาวสยาม
เลขเรียก920.72
ผู้แต่งเอนก นาวิกมูล
หัวเรื่อง1. สตรี - - ไทย - - ชีวประวัติ
สำนักพิมพ์แสงดาว
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเจ้านายเล็กๆ - ยุวกษัตริย์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งกัลยาณิวัฒนา, สมเด็จพระ, 2466-
หัวเรื่อง1. อานันทมหิดล, พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหา, 2468-242. ,3. ภูมิพลอดุลเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2470-,4. กษัตริย์และผู้ครองนคร - - ไทย - - ชีวประวัติ
สำนักพิมพ์ซิลค์เวอร์ม บุคส์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม