กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ไทย - - นโยบายเศรษฐกิจ. พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทย
เลขเรียก330.95
ผู้แต่งวิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร
หัวเรื่อง1. ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ2. ไทย - - นโยบายเศรษฐกิจ
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์แสงดาว
ปีที่พิมพ์ม.ป.ป.
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องนายกฯ ทักษิณ คุยกับประชาชน
เลขเรียก923.2
ผู้แต่งยงยุทธ ติยะไพรัช
หัวเรื่อง1. นโยบายของรัฐ - - ไทย2. ไทย - - นโยบายเศรษฐกิจ,3. ไทย - - นโยบายสังคม
สำนักพิมพ์สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสซิ่ง
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องGOVERNMENT OF THAILAND THE NINTH NATIONAL ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT PLAN (2002 - 2006)
เลขเรียก338.95
ผู้แต่งNational Economic and social development board
หัวเรื่อง1. เศรษฐกิจ - - ไทย2. ไทย - - นโยบายเศรษฐกิจ
สำนักพิมพ์kurusapa pless {44} lad phrao
ปีที่พิมพ์2002
จำนวน 2 เล่ม