กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ไทย - - ประวัติศาสตร์ - - กรุงรัตนโกสินทร์. พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่องความคิดการเมืองไพร่กระฎุมพี แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
เลขเรียก959.3
ผู้แต่งธเนศ อาภรณ์สุวรรณ
หัวเรื่อง1. ไทย - - การเมืองและการปกครอง2. ไทย - - ประวัติศาสตร์ - - กรุงรัตนโกสินทร์
สำนักพิมพ์มติชน
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องหนังสือจดหมายเหตุ The Bangkok Recorder
เลขเรียก959.3
ผู้แต่งสำนักราชเลขาธิการ
หัวเรื่อง1. ไทย - - ประวัติศาสตร์ - - กรุงรัตนโกสินทร์2. ไทย - - ปกิณกะ
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2537
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
เลขเรียก923.1
ผู้แต่งกองจดหมายเหตุแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. ปกเกล้าเจ้าอยู่หัว,พระบาทสมเด็จพระฯ2. ไทย - - ประวัติศาสตร์ - - กรุงรัตนโกสินทร์,3. ไทย - - การเมืองการปกครอง
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2537
จำนวน 2 เล่ม