กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ไทย - - ภาวะสังคม. พบจำนวนทั้งสิ้น 15 รายชื่อ

ชื่อเรื่องสรุปประเด็นผู้บริหารนายกฯ ทักษิณ คุยกับประชาชน
เลขเรียก351.593
ผู้แต่งสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย
หัวเรื่อง1. การบริหารรัฐกิจ2. ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ,3. ไทย - - ภาวะสังคม,4. ทักษิณ ชินวัตร - - ผลงาน,5. รัฐบาล
สำนักพิมพ์เดอะ สยาม เฮอริเทจ
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคลื่นลูกที่ 5 ปราชญสังคม : สังคมไทยที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21
เลขเรียก303.4
ผู้แต่งเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
หัวเรื่อง1. การเปลี่ยนแปลงทางสังคม2. การปฏิรูปสังคม,3. ปัญหาสังคม,4. ไทย - - ภาวะสังคม
สำนักพิมพ์ซัคเซส มีเดีย
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอนาคตเริ่มตั้งแต่วันวาน
เลขเรียก303.4
ผู้แต่งเอมิลี เกตุทัต
หัวเรื่อง1. การเปลี่ยนแปลงทางสังคม2. การศึกษา - - ไทย,3. ไทย - - ภาวะสังคม
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวิสัยทัศน์ประเทศไทย สาธารณสุข
เลขเรียก959.3
ผู้แต่งสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย
หัวเรื่อง1. การศึกษา - - ไทย2. ไทย - - ภาวะสังคม
สำนักพิมพ์รุ่งเรืองรัตน์พริ้นติ้ง
ปีที่พิมพ์2541
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องผ่าอนาคตประเทศไทย 2552
เลขเรียก320.959
ผู้แต่งเปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป
หัวเรื่อง1. ไทย - - การเมืองและการปกครอง2. ไทย - - ภาวะสังคม
สำนักพิมพ์ฐานการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องขอคุยกับคุณอานันท์
เลขเรียก320.959
ผู้แต่งเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
หัวเรื่อง1. ไทย - - การเมืองและการปกครอง2. ไทย - - ภาวะสังคม
สำนักพิมพ์มติชน
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวิสัยทัศน์ประเทศไทย การเมือง การปกครอง และกฎหมาย
เลขเรียก959.3
ผู้แต่งสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย
หัวเรื่อง1. ไทย - - การเมืองและการปกครอง2. ไทย - - ภาวะสังคม
สำนักพิมพ์รุ่งเรืองรัตน์พริ้นติ้ง
ปีที่พิมพ์2541
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวิสัยทัศน์เศรษฐกิจและสังคมไทย
เลขเรียก330.95
ผู้แต่งคณะอนุกรรมการโครงการชูเศรษฐกิจไทยในสากล
หัวเรื่อง1. ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ2. ไทย - - ภาวะสังคม
สำนักพิมพ์คณะอนุกรรมการโครงการชูเศรษฐกิจไทยในสากล
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเรื่องแปลก ๆ ครั้งคุณปู่ : Olden Oddities
เลขเรียก089.959
ผู้แต่งเอนก นาวิกมูล
หัวเรื่อง1. ไทย - - รวมเรื่อง2. ไทย - - ภาวะสังคม
สำนักพิมพ์แสงดาว
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องค่อนศตวรรษประชาธิปไตยไทยที่เต็มไปด้วยขวากหนาม
เลขเรียก321.809
ผู้แต่งส. ศิวรักษ์
หัวเรื่อง1. ประชาธิปไตย - - ไทย2. ไทย - - การเมืองและการปกครอง,3. ไทย - - ภาวะสังคม
สำนักพิมพ์ศึกษิตสยาม
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่เก้า พ.ศ. 2545 - 2549
เลขเรียก338.9
ผู้แต่งสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
หัวเรื่อง1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม2. ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ,3. ไทย - - ภาวะสังคม
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 5 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ห้า พ.ศ.2525-2529
เลขเรียก338.9
ผู้แต่งสำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ2. การพัฒนาเศรษฐกิจ,3. ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ,4. ไทย - - ภาวะสังคม
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2524
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนมหาดไทยแม่บท ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2525-2529
เลขเรียก354.59
ผู้แต่งกระทรวงมหาดไทย
หัวเรื่อง1. แผนมหาดไทยแม่บท2. ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ,3. ไทย - - ภาวะสังคม
สำนักพิมพ์เอราวัณการพิมพ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องรอยพระยุคลบาท
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งวสิษฐ เดชกุญชร
หัวเรื่อง1. ภูมิพลอดุลยเดช , พระบาทสมเด็จพระ ฯ ,24702. ไทย - - ภาวะสังคม,3. ไทย - - การเมืองการปกครอง
สำนักพิมพ์มติชน
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องจุดยืน : Stance วารสารสตรีนิยมไทย
เลขเรียก305.4
ผู้แต่งวิระดา สมสวัสดิ์
หัวเรื่อง1. สตรีไทย2. สตรี - - การศึกษา,3. สตรี - - ไทย - - ภาวะสังคม
สำนักพิมพ์อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม