กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ - - รวมเรื่อง. พบจำนวนทั้งสิ้น 4 รายชื่อ

ชื่อเรื่องเงินทองของมีค่า คู่มือผู้สอน ระดับประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 1 และ 2 ( ป.1 - ป.6 )
เลขเรียก332.4
ผู้แต่งโครงการพัฒนาความรู้เยาวชน
หัวเรื่อง1. การเงิน - - ไทย - - รวมเรื่อง2. ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ - - รวมเรื่อง
สำนักพิมพ์เจเอสที พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องเงินทองของมีค่า คู่มือผู้สอน ระดับมัธยมศึกษา ช่วงชั้นที่ 3( ม.1 - ม.3 )
เลขเรียก332.4
ผู้แต่งโครงการพัฒนาความรู้เยาวชน
หัวเรื่อง1. การเงิน - - ไทย - - รวมเรื่อง2. ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ - - รวมเรื่อง
สำนักพิมพ์เจเอสที พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องเงินทองของมีค่า คู่มือผู้สอน ระดับมัธยมศึกษา ช่วงชั้นที่ 4 ( ม.4 - ม.6 )
เลขเรียก332.4
ผู้แต่งโครงการพัฒนาความรู้เยาวชน
หัวเรื่อง1. การเงิน - - ไทย - - รวมเรื่อง2. ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ - - รวมเรื่อง
สำนักพิมพ์เจเอสที พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องระบบเศรษฐกิจของไทย : Thai Economic System
เลขเรียก371.302
ผู้แต่งMichael , Todaro
หัวเรื่อง1. ระบบเศรษฐกิจของไทย2. THAI ECONOMIC SYSTEM,3. นโยบายเศรษฐกิจ - - ไทย - - รวมเรื่อง,4. ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ - - รวมเรื่อง
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม