กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ไทย - - อารยธรรม. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องสังคม วัฒนธรรม และ การบริหารแบบไทย
เลขเรียก306
ผู้แต่งไพบูลย์ ช่างเรียน
หัวเรื่อง1. การจัดการ2. วัฒนธรรม,3. ไทย - - อารยธรรม
สำนักพิมพ์เสมาธรรม
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม