กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ไทย - - โบราณ วัตถุสถาน. พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องโบราณสถานที่ยังมีได้ขึ้นทะเบียน
เลขเรียก330.1
ผู้แต่งราตรี โตเพ่งพัฒน์
หัวเรื่อง1. ไทย - - โบราณ วัตถุสถาน
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2533
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหนึ่งเดียวในประเทศไทย
เลขเรียก732.4
ผู้แต่งเจริญ ตัณมหาพราน
หัวเรื่อง1. ไทย - - โบราณ วัตถุสถาน2. โบราณวัตถุ - - ไทย
สำนักพิมพ์อนิเมทกรุ๊ป
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม