กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ไทย - - โบราณวัตุสถาน. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องทะเบียบโบราณสถานในเขตหน่วยศิลปากร ที่ 1
เลขเรียก959.31
ผู้แต่งกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ
หัวเรื่อง1. โบราณสถาน - - ทะเบียบ2. ไทย - - โบราณวัตุสถาน
สำนักพิมพ์ป.สัมพันธ์พาณิชย์
ปีที่พิมพ์2536
จำนวน 3 เล่ม