กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- กรุงรัตนโกสินทร์, 2544-. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องนาทีที่เปลี่ยนประวัติศาสตร์
เลขเรียก320.9593
ผู้แต่งสุรเธียร จักรธรานนท์
หัวเรื่อง1. การจัดการธุรกิจ2. ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- กรุงรัตนโกสินทร์, 2544-,3. ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ
สำนักพิมพ์มติชน
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม