กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ไทย -- ความเป็นอยู่และประเพณี. พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องประวัติศาสตร์ไทย ฉบับสังเขป = Thailand: A stort history
เลขเรียก959.3
ผู้แต่งวัยอาจ, เดวิด เค.
ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, ผู้แปล
หัวเรื่อง1. ไทย -- ความเป็นอยู่และประเพณี2. ไทย - - ประวัติศาสตร์,3. ไทย - - การเมืองการปกครอง
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องจดหมายเหตุงานพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7
เลขเรียก393.2
ผู้แต่งกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ
หัวเรื่อง1. รำไพพรรณี, สมเด็จพระนางเจ้า, 2447-252. ,3. พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม - ไทย,4. ไทย -- ความเป็นอยู่และประเพณี,5. จดหมายเหตุ
สำนักพิมพ์สหประชาพาณิชย์
ปีที่พิมพ์2529
จำนวน 1 เล่ม