กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ไทย -- นโยบายสังคม. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่แปด พ.ศ. 2540-2544
เลขเรียก338.9593
ผู้แต่ง
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ2. นโยบายเศรษฐกิจ -- ไทย,3. ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ,4. ไทย -- นโยบายสังคม
สำนักพิมพ์เม็ดทรายพริ้นติ้ง
ปีที่พิมพ์2540
จำนวน 1 เล่ม