กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ, 2540-. พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่องหนังสือเจตจำนง ฉบับที่ 1-8
เลขเรียก330.9593
ผู้แต่งวรพล โสคติยานุรักษ์
หัวเรื่อง1. นโยบายเศรษฐกิจ -- ไทย2. ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ, 2540-
สำนักพิมพ์Institute for Economics and finance (IEF)
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง2020 ประเทศไทย
เลขเรียก330.9593
ผู้แต่งสุชาติ ธาดาธำรงเวช
หัวเรื่อง1. นโยบายเศรษฐกิจ -- ไทย2. ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ, 2540-,3. เศรษฐศาสตร์ -- ไทย
สำนักพิมพ์คอนแทรคท์ พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องท่านผู้ว่าการป๋วย
เลขเรียก923.3593
ผู้แต่งธนาคารแห่งประเทศไทย
หัวเรื่อง1. ป๋วย อึ๊งภากรณ์, 2459-252. ,3. ธนาคารแห่งประเทศไทย,4. นักเศรษฐศาสตร์ -- ชีวประวัติ,5. ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ, 2540-
สำนักพิมพ์อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิ่งชิ่ง
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม