กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ. พบจำนวนทั้งสิ้น 5 รายชื่อ

ชื่อเรื่อง60 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2548-2545
เลขเรียกสร. 332.11
ผู้แต่ง ธนาคารแห่งประเทศไทย
หัวเรื่อง1. ธนาคารแห่งประเทศไทย2. ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ
สำนักพิมพ์ธนาคารแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องนาทีที่เปลี่ยนประวัติศาสตร์
เลขเรียก320.9593
ผู้แต่งสุรเธียร จักรธรานนท์
หัวเรื่อง1. การจัดการธุรกิจ2. ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- กรุงรัตนโกสินทร์, 2544-,3. ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ
สำนักพิมพ์มติชน
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่แปด พ.ศ. 2540-2544
เลขเรียก338.9593
ผู้แต่ง
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ2. นโยบายเศรษฐกิจ -- ไทย,3. ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ,4. ไทย -- นโยบายสังคม
สำนักพิมพ์เม็ดทรายพริ้นติ้ง
ปีที่พิมพ์2540
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องนานาคำถามเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เลขเรียก330.9593
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หัวเรื่อง1. เศรษฐกิจพอเพียง2. การพัฒนาเศรษฐกิจ,3. ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเศรษฐกิจพอพียง
เลขเรียก330.9593
ผู้แต่งสำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
หัวเรื่อง1. เศรษฐกิจพอเพียง2. การพัฒนาเศรษฐกิจ,3. ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ
สำนักพิมพ์กรมประชาสัมพันธ์
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม